Character generation

Generelt

Noget om roller
Level 5 character upgrade
Ny figur efter level 5
Leveling

Noget om roller

Jeg vil operere med to typer af roller. Den ene type af rolle, kaldet party-slots, er som følger:

Jeg vil bestræbe mig på at lave et party der får fyldt hver af disse slots.

Desuden opererer jeg også med partyroller hvor man kan få lidt ud af være party-minded. Her gælder det at kun een person kan have en bestemt party rolle, men hver individuel figur kan betræde et vilkårligt antal roller så længe de bliver opfyldt

Level 5 upgrade

Disse oplysninger gælder kun opgradering fra level 1 til 5. Se overskriften Ny figur efter level 5 for oplysninger om nye figurer. 

Ny figur efter level 5

Hvis ens figur bliver uspilbar eller man vælger at lave ny figur, så sig venligst til hurtigst muligt. Jeg vil bestræbe min på at fjerne de gamle figurer fra partiet på en troværdig og interessant måde.

Du skal have godkendt dit figursheet, inklusiv party-slot og party-rolle, hos mig og de andre (partyslot og -rolle), før du kan starte. Har man ikke fået godkendt sin figur (sheet) eller vil gerne spille videre samme spilgang, kan man blive hjælpe-DM og styre critters i kamp eller få udstedt et midlertidigt NPC-sheet eller noget helt tredie.

Det vil også være en god idé at snakke med dem som har figur-koncepter der ligger tæt op af din nye, så der ikke kommer konflikter på den front. Refordeling af partyroller kan også komme på tale men enhver afgivelse af en partyrolle (med tilhørende feat) skal være frivillig.

  1. Starting XP: Hvis man skifter figur starter man med samme antal XP som resten af gruppen. Man kan frit lave items for op til en trediedel af ens starting money - men det koster XP som sædvanligt. Modsat normalt kan man dog godt ende på et level lavere (fordi man så lavede itemmet på et tidligere level - husk at caster level så er lavere). Man får ikke del i de 300 ekstra XP som partiet fik til GP/item creation i transition fra 1. til 5. level.
  2. Penge: Standard start penge som i DMG. Desuden en magisk mulepose, en magisk madkasse og en magisk drikkedunk, som for figurer der var med fra starten (se her).
  3. Magikere: Man kan ikke lave rene spellcasters som ny figur. Ens caster level kan højst være 2 tredie dele af ens character level

Leveling

Jeg vil meget gerne se et sheet for de levels som giver jeres figurer noget specielt, f.eks. ny klasse eller ny prestigeklasse på forhånd, dvs senest ugen før I får det level. Jeg forventer at I har forberedt leveling således at I kun skal kaste en terning for HP på selve spillegangen.