Vejblokaden ved Rhest

- og et besøg i storbyen Brindol

- og hvor først September og senere Kurn forlod gruppen midlertidigt

September blev lige før gruppen red mod Brindol, kaldt ud til en vanskelig fødsel. Hun bad gruppen ride i forvejen og så ville hun indhente dem senere

Gruppen gjorde ophold i en lille landsby på vejen, som var vokset op omkring kroen. Kroen var den eneste stenbygning i landsbyen. Kroen var også stop for en del flytninge fra Drellins Færgeby som havde forladt byen tidligt under evakueringen og derfor var kroen lettere overrendt. Dette volte nu ikke hverken Kurn eller Pem problemer fordi folk helt naturligt gav dem deres personlige rum - mens Spelling Bee kom lidt tættere på de flygtende bønder og deres børn. Elfin valgte at passe hestene, meget til stalddrengens fortrydelse. Gruppen fandt ud af at der svirrede to rygter om dem. Den første beskrev dem som helte der var kommet Drellins Færgeby til undsætning og den anden beskrev dem som pengegriske lejesvende. Ingen af rygterne satte dog spørgsmålstegn ved om gruppen fik jobbet gjort.

De fik spøgelseshistorien om Ghostlord fra kroværtens svigermor "Bedste" og gruppen havde mod en lille betaling to af ungersvendene fra området til at vogte døren og vinduet om natten - der ellers forløb ganske fredeligt.

Næste dag ankom gruppen til den travle og befolkningsrige Brindol som viste sig at være leveringsdygtig i mange magiske items, herunder helt ekstraordinært og uden hverken for- og eftertilfælde +3 våben

Under opholdet i Brindol fandt gruppen Lars, der er kaptajn for Brindols Løver, elitetropperne i Brindol. Mellem Brindols løver, Løvevagten og den almindelige, stående hær så kan Brindol mønstre omkring 800 mand - hertil kommer et ukendt antal ansat ved de forskellige købsmadshuse. Lars var velinformeret om gruppen, men vidste ikke meget om de spørgsmål som gruppen stillede. Han lovede at give besked om tidspunktet for Drellins Færgeby's fald, da man på baggrund af den oplysning og Koth's kort kan finde ud af hvor langt Horden er kommet i planerne.

Vejblokaden

Efter besøget i Brindol drog gruppen mod Rhest. Kurn valgte at vente på September der stadig ikke var dukket op. Resten drog mod Rhest og på vejen kom de forbi vejblokaden som de havde hørt om tidligere. Dels havde gruppen fundet papirer om blokaden i Vraath Keep på Koths kontor og dels var Teyiana Sure - den af Brindols Løver der var kommet til Drellins Færgeby for at fortælle om blokaden. Der var 6 hobgoblin krigere, 2 hobgoblin sergenter og 2 ogres af ubestemmelig rang i blokaden der var en 10 fod høj stræstruktur med en 20 fod høj tårn i midten. Kun een af hobgoblin krigerne kom derfra med livet i behold - resten døde for Pem's sværd, Elfins pile og ikke mindst Spelling Bee's ildkugler. Hobgoblinnen, der slap væk, undgik netop Spelling Bees ildkugle fordi han blev såret af Elfins pile og trak sig tilbage for at drikke en healing potion - det skete umiddelbart før magikerens ildkugle og derefter valgte hobgoblinnen at tage benene på nakken mens gruppen tog vare på sergenterne og ogrene.

Efter den hårde kamp valgte gruppen at tilbringe resten af eftermiddagen og natten i blokaden. Og sent om aftenen indhentede September og Kurn så gruppen

Hvad nu?

I har følgende opgaver:

Det store spørgsmål lige nu er hvordan I vil styrte broen i kløften.

Løste opgaver